//
tel-icotel. (44) 632 37 36
kom. 601 291 465
Strona gwna Aktualnoci

Wycinanie drzew przy domach

07 czerwca 2017

W ostatnim czasie w mediach wiele mwi si o nowych przepisach prawnych dotyczcych wycinania drzew. Od 1 stycznia biecego roku mona bez pozwolenia wycina drzewa na swoich dziakach. Do tej pory aby wyci drzewo na swoim podwrku naleao uzyska zgod od samorzdu. Zatem od 1 stycznia moemy bez problemu ci drzewo na swojej dziace pod jednym warunkiem, e cicie drzew nie jest spowodowane chci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na tym terenie. W przypadku rolnikw, kwestia ta wyglda nieco inaczej. Rolnik moe wyci drzewa np. pod budow domu ale nie dozwolona jest wycinka pod inne budynki jak np. stodoa. W takim wypadku konieczne bdzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Natomiast jeli chcemy prowadzi dziaalno gospodarcz i w tym celu chcemy wyci drzewa musimy wystpi do urzdu o pozwolenie na tak wycink i j opaci. Poziomy opat bd ustalane uchwaami rady gminy. Bd zatem ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do miejscowych warunkw czy podejcia gminy w zakresie ochrony drzew i krzeww. Wyej wymienione stawki nie bd mogy by wysze ni 500 z za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 z za 1 m2 usuwanych krzeww.

Jak argumentuje ministerstwo nowe regulacje s uproszczeniem istniejcych przepisw oraz zwikszaj uprawnienia wacicieli nieruchomoci. Biorc pod uwag, e wikszo wydawanych decyzji o wycince drzew bya pozytywna ministerstwo stwierdzio, e naley odciy zarwno wacicieli nieruchomoci jak i urzdnikw. W efekcie w wielu miastach w Polsce drzewa zaczy znika w byskawicznym tempie. Konsekwencj tego s kolejne plany modyfikacji przepisw dotyczcych wycinania drzew na terenach prywatnych. Nowelizacja ustawy jest ju procedowana przez parlament. Gdy zostanie zatwierdzona bdziemy mogli z pewnoci stwierdzi jakie poprawki wejd w ycie.

   

Ciekawostka...

16 grudnia 2015

Na Naszym Fan Page'u na Facebooku zamiecilimy pewn ciekawostk z historii firmy...

Zobacz post ->

Polub nas! ->

Zapraszamy!

   

Zmiany w prawie budowlanym

28 maja 2015

Zmiany w prawie budowlanym

W ostatnich miesicach ustawodawcy intensywnie pracuj nad kolejnymi zmianami w prawie budowlanym.

Zmian ustawy Prawo budowlane i niektrych innych ustaw Sejm uchwali w lutym biecego roku. Oglnie ujmujc zmiany id w kierunku skrcenia i uproszczenia procesu uzyskania pozwolenia na budow do projektw budowlanych. Zniesiony zosta rwnie obowizek uzyskiwania pozwolenia na budow w przypadku niektrych budynkw i obiektw.

Ograniczono rwnie niektre wymagane zaczniki do projektw budowlanych.

Czy to dobrze? Eksperci s podzieleni co do wprowadzanych zmian w zakresie wymogw dotyczcych projektw budowlanych ? czy to projektw domw czy te innych budynkw. Spora cz uwaa, e wykonanie budynku to sprawa bardzo skomplikowana i niebezpieczne jest nadmierne upraszczanie wymogw. Moe rodzi za rwno rne komplikacje na etapie projektowania jak rwnie oddawania budynku do uytku.

To nie wszystko.

Projekty budowlane - zmiany

Rzd kilka dni temu odda pod konsultacje spoeczne nowy Kodeks budowlany. Do gwnych zmian w przygotowanym kodeksie mona zaliczy wprowadzenie pojcia zgody budowlanej, zwikszenie katalogu obiektw budowanych tylko na zgoszenie oraz co bardzo wane zapewnienie trwaoci decyzji o wydaniu pozwolenia na budow.

Gwnym zaoeniem nowego Kodeksu budowlanego jest uelastycznienie procedur oraz uatwienie inwestycji budowlanych. W zakresie zmian dotyczcych projektu budowlanego zmieniono elementy wchodzce w jego skad. Dotychczas projekt budowlany skada si z projektu architektoniczno-budowlanego oraz planu zagospodarowania dziaki czy terenu. W nowym kodeksie projekt budowlany bdzie obejmowa projekt urbanistyczno-architektoniczny i projekt techniczny. Zawarto take zamknit list uzgodnie projektu budowlanego oraz zmniejszono wymogi dotyczce iloci egzemplarzy projektu zaczanego do wniosku o pozwolenie na budow

   

01 kwietnia 2015

Budowa domu to due wyzwanie i jedna z waniejszych inwestycji w yciu. Ju na samym pocztku inwestor staje przed trudnym wyborem.

Czy powinien zleci zaprojektowanie swojego domu od podstaw czy te wybra gotowy projekt domu, ktry zostanie jedynie zaadaptowany?

Oba z tych wariantw maj swoje plusy i minusy. Jakie?

Indywidualny projekt domu - jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora. Zarwno pod ktem wygldu i estetyki jak rwnie pod ktem funkcjonalnym oraz kosztu budowy. Projekt taki jest gotowy do zoenia w urzdzie jako formalny dokument potrzebny do uzyskania pozwolenia na budow. Minusem moe by wyszy koszt przygotowania oraz czasem duszy czas oczekiwania. Naley pamita, e pomimo tego i projekt indywidualny zazwyczaj jest droszy... ten koszt moe zwrci si na etapie budowy. Dowiadczony architekt i biuro projektowe bdzie w stanie zaproponowa rozwizania techniczne i funkcjonalne dziki, ktrym zaoszczdzicie Pastwo na np. materiaach budowlanych.

Gotowy projekt domu - zazwyczaj taszy jeli chodzi a zakup. Projekty takie s zazwyczaj zrobione standardowo, zaspokajajce standardowe wymagania inwestora. Bdzie on dobrym wyborem w przypadku gdy rzeczywicie spenia wszystkie Pastwa oczekiwania estetyczne i funkcjonalne. Tego typu projekty nie s jednak dokumentami, ktre mona zoy od razu w urzdzie by uzyska pozwolenie na budow. Kady projekt wymaga adaptacji za ktr odpowiedzialny jest architekt biura projektowego. Tutaj pojawiaj si pierwsze schody... projekt gotowy, wybrany najczciej z katalogu, naley przystosowa do istniejcych warunkw - wielko dziaki, typ gruntw, plan zagospodarowania przestrzennego oraz innych wymogw prawnych. Tego typu projektw na rynku jest bardzo duo zatem znalezienie idealnego moe zaj sporo czasu... Do tego naley zwrci uwag, e gotowy projekt domu moe by przecitnej jakoci. Wan sprawa to take standaryzacja tego typu projektw - zazwyczaj nie bdzie w nich nic oryginalnego.

Chtnie pomoemy Pastwu w podjciu waciwej decyzji. Budowlana pracownia projektowa ELMIR dziki swojemu dowiadczeniu przedstawi wszelkie za i przeciw zakupieniu gotowego projektu domu lub przygotowaniu projektu indywidualnego.

Ostatnio rozszerzylimy regionalnie zakres wiadczonych przez nas usug:

Projekty budowlane - Piotrkw Trybunalski

Projekty domw - Piotrkw Trybunalski

Biuro projektowe ELMIR - najwysza jako usug architektonicznych w przystpnej cenie!

   

Strona 1 z 3