//
tel-icotel. (44) 632 37 36
kom. 601 291 465
Strona gwna Aktualnoci Wycinanie drzew przy domach

Wycinanie drzew przy domach

W ostatnim czasie w mediach wiele mwi si o nowych przepisach prawnych dotyczcych wycinania drzew. Od 1 stycznia biecego roku mona bez pozwolenia wycina drzewa na swoich dziakach. Do tej pory aby wyci drzewo na swoim podwrku naleao uzyska zgod od samorzdu. Zatem od 1 stycznia moemy bez problemu ci drzewo na swojej dziace pod jednym warunkiem, e cicie drzew nie jest spowodowane chci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na tym terenie. W przypadku rolnikw, kwestia ta wyglda nieco inaczej. Rolnik moe wyci drzewa np. pod budow domu ale nie dozwolona jest wycinka pod inne budynki jak np. stodoa. W takim wypadku konieczne bdzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Natomiast jeli chcemy prowadzi dziaalno gospodarcz i w tym celu chcemy wyci drzewa musimy wystpi do urzdu o pozwolenie na tak wycink i j opaci. Poziomy opat bd ustalane uchwaami rady gminy. Bd zatem ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do miejscowych warunkw czy podejcia gminy w zakresie ochrony drzew i krzeww. Wyej wymienione stawki nie bd mogy by wysze ni 500 z za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 z za 1 m2 usuwanych krzeww.

Jak argumentuje ministerstwo nowe regulacje s uproszczeniem istniejcych przepisw oraz zwikszaj uprawnienia wacicieli nieruchomoci. Biorc pod uwag, e wikszo wydawanych decyzji o wycince drzew bya pozytywna ministerstwo stwierdzio, e naley odciy zarwno wacicieli nieruchomoci jak i urzdnikw. W efekcie w wielu miastach w Polsce drzewa zaczy znika w byskawicznym tempie. Konsekwencj tego s kolejne plany modyfikacji przepisw dotyczcych wycinania drzew na terenach prywatnych. Nowelizacja ustawy jest ju procedowana przez parlament. Gdy zostanie zatwierdzona bdziemy mogli z pewnoci stwierdzi jakie poprawki wejd w ycie.