//
tel-icotel. (44) 632 37 36
kom. 601 291 465
Strona główna Usługi Inne usługi Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane

 

Kosztorys budowlany ? to dokument pomagający w realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny wg ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Kosztorysy budowlane w różnym zakresie i formie sporządza się na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej. Rodzaje kosztorysów, metody i podstawy ich wykonania określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13.11.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

 

Biuro projektowe ELMIR wykonuje różne rodzaje kosztorysów np.:

 

Przedmiar robót ? zawiera informacje o przewidzianych do wykonania robotach podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania. Ponadto w przedmiarze robót powinien zostać zawarty szczegółowy opis robót podstawowych lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis wraz z wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zestawieniem oraz obliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 

Więcej informacji na temat zakres i formy opracowania przedmiaru robót można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno ? użytkowego.

 

Kosztorys inwestorski - zawiera informacje o kosztach planowanych robót budowlanych w związku z realizacją całości lub części inwestycji. Inwestor zleca opracowanie kosztorysu inwestorskiego by poznać wartość całości i poszczególnych części inwestycji przy średnich kosztach realizacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad opracowania kosztorysów inwestorskich zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

 

Kosztorys ofertowy ? przygotowywany jest przez Wykonawcę, który składa ofertę np. w przetargu na wykonanie określonych robót budowlanych. W kosztorysie ofertowym Wykonawca stosuje własne ceny, stawki oraz wynagrodzenia za które będzie chciał zrealizować prace budowlane.

Zamawiający może udostępnić Wykonawcom ubiegającym się o wykonanie robót budowlanych swojego wzoru kosztorysu ofertowego nie zawierającego cen. W zasadzie jest to kosztorys inwestorski w którym należy uzupełnić ceny za wykonanie poszczególnych elementów. Na tej podstawie Wykonawcy opracowują swoje oferty. Pozostawienie nie uzupełnionych miejsc na wpisanie oferty wynagrodzenia za poszczególne części prac, ułatwia Zamawiającemu późniejsze porównanie ofert między sobą oraz z kosztorysem inwestorskim, a następnie wybór oferty najkorzystniejszej.

 

Wykonując kosztorysy budowlane nasze biuro projektowe dba o szczególną dokładność wyliczeń, tak by nasi klienci mogli podejmować właściwe decyzje dotyczące planowanych przez nich inwestycji. Wszystko to jest możliwe między innymi dzięki oprogramowaniu Comarch Optima, które umożliwia nam sprawne ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów na budowach.

 

Miasta w których usługi w zakresie opracowania kosztorysów budowlanych wykonuje nasze biuro projektowe Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Wieluń a także Łask oraz Opoczno, Łódź, Radomsko i Zduńska Wola, Pabianice, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Pajęczno, Sieradz) a w szczególności z obszaru powiatu bełchatowskiego (Zelów, Szczerców, Kluki, Bełchatów, Kleszczów, Drużbice, Rusiec).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: Radomsko, kosztorysy budowlane. Bełchatów, przdmiar robót, Piotrków Tryb., biuro projektowe Zduńska Wola, Sieradz, powiat bełchatowski, kosztorys budowlany, Zelów, Optima Poznań, kosztorys inwestorski, Łask, Kleszczów, łódzkie, biuro architektoniczne, Szczerców, architekt,Pabianice, biuro projektowe, Zgierz, ekspertyzy budowlane, Tomaszów Mazowiecki, rzeczoznawca budowlany, Opoczno, elmir, Łódź