//
tel-icotel. (44) 632 37 36
kom. 601 291 465
Strona główna Usługi Inne usługi Nadzór inwestorski

Budowlany nadzór inwestorski

 

 

Budowa każdego nowego obiektu jest procesem skomplikowanym, w trakcie którego należy zachowywać wszelkie normy bezpieczeństwa oraz nadzorować prawidłowość wykonania. Budynek powinien zostać wykonany zgodnie z projektem oraz z należytą starannością w każdym elemencie. Właśnie dlatego do nadzoru nad pracami budowlanymi może zostać powołany inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor budowlanego nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora. Obowiązkowe powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego może nakazać organ właściwy w decyzji o pozwoleniu na budowę. Taki obowiązek może zostać nałożony na inwestora w przypadku gdy roboty budowlane są szczególnie skomplikowane lub ze względu na przewidywany wpływ na środowisko (art. 19 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 1994 Nr. 89 poz. 414 z późn. zm.)).

 

W większości przypadków inwestorzy nie posiadają wiedzy technicznej i doświadczenia w zakresie budownictwa. Ustanowienie inspektora budowlanego nadzoru inwestorskiego pozwala zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy (funkcje te w myśl ustawy są rozdzielone tzn. jedna osoba nie może łączyć obu tych funkcji) tj. może wydawać mu polecenia, a także ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych wykonania stosownych poprawek (art. 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 1994 Nr. 89 poz. 414 z późn. zm.)).

 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego to prawo każdego inwestora. Jednak może się zdarzyć, że firma budowlana bądź kierownik budowy będą nastawieni negatywnie do pomysłu powołania inspektora, który będzie zajmował się obiektywną i niezależną kontrolą ich pracy.

 

Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych. W konsekwencji minimalizowana jest konieczność wykonywania poprawek, a sam proces budowy nie ulega zbędnemu wydłużeniu.

 

Biuro projektowe ELMIR świadczy usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektów. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych. Dzięki posiadanemu przez nas doświadczeniu, w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, każdy budynek oddawany do użytku wykonany jest bardzo starannie, solidnie i w wyznaczonym terminie. Wyróżnia nas posiadane uprawnienie rzeczoznawcy budowlanego bez ograniczeń.

 

 

 

Obszar regionalny w którym usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego świadczy nasze biuro projektowe Piotrków TrybunalskiBełchatów, Łódź, Opoczno i Zgierz, Zelów oraz Radomsko, Szczerców, Wieluń, a także Kleszczów, Łask, Kluki, Drużbice, Zduńska Wola, Rusiec, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Pajęczno jak również w okolicach tych miast (woj. łódzkie)