//
tel-icotel. (44) 632 37 36
kom. 601 291 465
Strona główna Usługi Inne usługi Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne - Bełchatów

 

Biuro projektowe ELMIR opracowuje świadectwa energetyczne budynków na terenie Bełchatowa. Opracowywane przez nas świadectwa energetyczne oferujemy w bardzo konkurencyjnych cenach oraz w krótkim czasie. Posiadamy w swoim gronie specjalistów, którzy od kilku lat wykonali świadectwa energetyczne dla ponad kilkuset budynków.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane także w skrócie świadectwem energetycznym czy certyfikatem energetycznym, paszportem energetycznym lub charakterystyką energetyczną) jest dokumentem określającym charakterystykę energetyczną danego obiektu lub lokalu, wyrażoną przede wszystkim w formie wskaźnika EP, który określa ilość energii pierwotnej w kWh/m2rok potrzebnej do zaspokojenie różnych potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu.

 

Polska na podstawie Dyrektywy 2002/91/EC wprowadziła świadectwa energetyczne dla nieruchomości.

 

Od 1 stycznia 2009 świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych)

 

W przypadku nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo jest ważne 10 lat. Nowe świadectwo energetyczne należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwa energetyczne należy wykonywać obowiązkowo w przypadku budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek do obrotu pierwotnego i wtórnego.

 

Kiedy sporządza się świadectwa energetyczne i dla jakich budynków oraz lokali?

 

Świadectwa energetyczne obowiązkowo należy opracowywać w przypadku:

 

? budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy,

? budynku nowego oddawanego do użytkowania,

? w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo energetyczne sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym.

 

Świadectwa energetyczne nie są obowiązkowe dla budynków:

 

? podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,

? używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,

? przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,

? niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,

? przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,

? mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

? wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Świadectwa energetyczne mogą opracowywać jedynie osoby do tego uprawnione. Wymogi w tym zakresie określa art. 5 ustawy Prawo budowlane.

 

Miasta na terenie których biuro projektowe ELMIR wykonuje świadectwa energetyczne - Bełchatów, Łask, Kamieńsk, Piotrków, Zelów, Drużbice, Łódź, Kleszczów, Radomsko, Kluki, Rusiec, Szczerców, Wieluń oraz Zduńska Wola, Pabianice, Pajęczno czy Sieradz, Zgierz i Opoczno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: świadectwa energetyczne, Bełchatów, certyfikaty charakterystyki energetycznej, Zelów, biuro projektowe Piotrków Tryb, ekspertyzy budowlane, Łódź, rzeczoznawca budowlany, łódzkie, Łask, Elmir, opracowanie świadectwa energetycznego, Szczerców, architekt, Radomsko, Pabianice, pracownia projektowa, Sieradz, biuro architektoniczne, Tomaszów Mazowiecki, ekspertyzy budowlane, Zgierz, rzeczoznawca budowlany, Opoczno, biuro architektoniczne, Łask, Kleszczów